Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği

Lisanslama (2023)

GESAM 

TÜRKİYE GÜZELİ SANAT ESERİ SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİ

2023 YILI 

RADYO-TV İCRA-LİSANS TARİFESİ

GESAM (TÜRKİYE GÜZEL SANAT ESERİ SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİ)2022 TARİFESİEK – B / TV
GRUPDÜZEY ORTAMBRÜT GELİR (*) ÜZERİNDEN  
1. GRUPULUSAL DÜZEYDE YAYINI-1.AKARASAL (80 MİLYON TL. VE ÜZERİ GELİR)195.000
I-1.BKARASAL (60-80 MİLYON TL. ARASI  GELİR)175.000
I-1.CKARASAL (40-60 MİLYON TL. ARASI GELİR)160.000
I-1.DKARASAL (10-40  MİLYON TL. ARASI GELİR)150.000
I-1.EKARASAL (0-10 MİLYON TL. ARASI GELİR)120.000
2. GRUPBÖLGESEL DÜZEYDE YAYINI – 2.KARASAL100.000
3. GRUPUYDUI – 3. AUYDU (1.000.000 TL. ve ÜZERİ GELİR)80.000
I – 3. BUYDU (0-1.000.000 TL. ARASI GELİR)65.000
4. GRUPKABLOI – 4. AKABLO ÇOK İL (1.000.000 TL. ve ÜZERİ GELİR)60.000
I – 4. BKABLO ÇOK İL (0-1.000.000 TL. ARASI GELİR)55.000
I – 4. CKABLO TEK İL50.000
5. GRUPYEREL DÜZEYDE YAYIN I – 5KARASAL45.000
6. GRUPDİGİTAL DÜZEYDE YAYINI –6. AI – 6. ADİGİTAL YAYIN35.000
A – BÖLGESEL – YEREL KARASAL DÜZEYDEYAYIN YAPAN TV’LER İÇİN BÖLGEİNDİRİM ORANLARIB – YEREL VE BÖLGESEL TV’LER İÇİNNÜFUS İNDİRİM ORANLARI
Çoğrafi Bölge İndirim Oranı0 – 50.00045 %
Akdeniz Bölgesi % 1550.000 – 100.00040 %
Ege Bölgesi % 15100.000 – 150.00040 %
İç Anadolu Bölgesi % 20150.000 – 200.00040 %
Karadeniz Bölgesi % 20200.000 – 250.00035 %
Doğu Anadolu Bölgesi%  25250.000 – 500.00030 %
G.Doğu Anadolu Bölgesi %  25500.000 – 1.000.00025 %
Kalkınmada 1.  Derece Öncelikli İller %  401.000.000 – 2.000.00020 %
Marmara Bölgesi                                             %  102.000.000 – 3.000.00015 %
3.000.000 – 5.000.00010 %

Yorumlar kapatılmış.