Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği

Üyelere Bildirim

20/62 05.03.2020

Değerli Üyemiz,

GESAM (Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği), 16.Olağan Genel Kurul Toplantısını; 30.03.2003 tarih ve 25009 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren Tip Statü gereği, 28 Mart 2020 Cumartesi günü saat 12.30’da G.M.K. Bulvarı 63/4 Kat:2 06570-Maltepe/ANKARA adresindeki GESAM Kültür ve Sanat Merkezinde, toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise, 4 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 11.00’de T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı/Türk Tarih Kurumu Konferans Salonu (Kızılay Sk. Nu:1 Sıhhiye/ANKARA) adresinde yapacaktır. Çoğunluğun aranmayacağı ikinci toplantıda katılanların; zorunlu kurulların asil ve yedek üye sayısının iki katı olması yeterli olacaktır.

Toplantı gündemi aşağıda belirtilmiştir. Ankara dışından katılan üyelerimize bütçe yetersizliğinden dolayı yolluk ödenemeyecektir. 34. yılını kutlayan GESAM’ın geleceği için önemli kararların alınacağı bu kongreye katılımınızı bekliyoruz.

Genel Kurula katılmak için üyelerimizin Meslek Birliği Üye Kartı veya nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Gelemeyen üyelerimiz Noter onaylı vekâletname vererek oylarını başkalarına kullandırabilirler. Her üye yalnız 1 kişi için vekâletname ile oy kullanabilir. (Yönetim Kurulu Üyeleri vekâletname ile oy kullanamazlar). Meslek Birliğimizin üyeleri arasındaki dayanışmayı güçlendirecek, Türk kültür ve sanatına daha kalıcı hizmetler sunabilecek, Türkiye’de Telif Hakkı bilincinin yerleşmesi yolundaki çalışmalara -hız kazandıracak- bu Genel Kurul, siz değerli üyelerimizin katkılarıyla gerçekleşecektir.

Bu münasebetle 4 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 11.00’de T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı/Türk Tarih Kurumu Konferans Salonu (Kızılay Sk. Nu:1 Sıhhiye/ANKARA) adresindeki 16.Olağan Genel Kurul Toplantısına teşriflerinizi rica eder, çalışmalarınızda başarılar diler, saygılar sunarım.

Prof. Dr. Osman ALTINTAŞ

Yönetim Kurulu Başkanı

16.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1-Atatürk, Ebediyete İntikal Eden Sanatçılar ve Şehitlerimiz İçin Saygı Duruşu ile İstiklâl Marşı,

2-Divan Seçimi, Açılış ve Protokol Konuşmaları,

3-Faaliyet Raporunun Okunması,

4-Hesap Raporunun Okunması,

5-Denetleme Kurulu Raporunun Okunması,

6-Raporlar Üzerinde Görüşmeler,

7-Yönetim Kurulunun İbrası,

8-Denetleme Kurulunun İbrası,

9-2020-2021 Yıllarına ait tahmini bütçenin Genel Kurulun onayına sunulması,

10-Kurulların hakkı huzur ücretlerinin görüşülmesi,

11-Birliğin; Yönetim, Denetim, Haysiyet, Teknik-Bilim, Bilişim ve Yayın Kurulu, Bandrol ve Kültürel Etkinlikler Kurulu, Toplu Hak Yönetimi ve Ortak Telif Kurulu ile Uluslararası İlişkiler Kurulunun Seçimi,

12-Dilek ve Temenniler, Kapanış.