Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği

Hakkımızda

FİKİR ve SANAT DÜNYASININ DÜNYAYA AÇILAN KAPISI

GESAM’a ÜYE OLUN

SİZ KAZANIN, ÜLKEMİZ KAZANSIN

 

GESAM NEDİR?

GESAM; (Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği)’nin kısaltılmış adıdır. Bu ad; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme sonunda Bakanlar Kurulu’nca da tasdik edilmiştir.

GESAM; ülkemizde güzel sanatlar sahasında 1986’da kurulan ilk Meslek Birliğidir. 2021 yılı itibarı ile 35 hizmet yılını başarı ile geride bırakan GESAM, şu anda Türkiye’nin bu sahadaki tek resmî, yasal ve yetkili Meslek Birliğidir.

GESAM NE YAPAR?

GESAM, üyelerinin yetki verdiği eserlerin telif haklarını takip eder, telif ücretlerini tahsil eder ve dağıtımını yapar.

KURULUŞ:

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan çalışma çerçevesinde; (Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği) GESAM 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 2936 sayılı kanunla değişik 42.maddesi ile Fikir ve Sanat Eseri Meslek Birlikleri ve Federasyonu hakkındaki tüzük hükümleri uyarınca kurulmuştur. Merkezi Ankara’dadır. 2017 yılı itibarı ile Adana ve Antalya’da şubeleri mevcuttur. GESAM’ın 66 ilde de temsilcileri bulunmaktadır.

GESAM’ın üst organları Yönetim, Denetleme, Haysiyet ve Teknik-Bilim Kurullarıdır. Kendi alanında Meslek Birliği tektir, bir başkası kurulamaz. GESAM, Yönetim Kurulu kararıyla, tüzükte belirtilen on üç ilde, bütün illeri içine alan bölge şubeleri kurulabilir. Bir bölgede ve bir ilde birden fazla şube açılamaz.

(Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği) GESAM 11 Ağustos 1986 gün ve 19192 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği Tip Statü’ye uygun olarak ve Statü’nün Resmî Gazete’de yayımlandığı günü takiben 8 Eylül 1986’da kurucu üyelerinin Ankara’da Valiliğe başvurmasıyla tüzüğünün 3. maddesi gereğince tüzel kişilik kazanmış, Yönetim Kurulu, Haysiyet Kurulu, Denetleme Kurulu ve Teknik Bilim Kurulu Başkan ve Üyeleri, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 26.11.1986 gün ve 49738 sayılı teklif yazıları üzerine, Bakanlar Kurulu’nun 08.12.1986 gün ve 86/11277 sayılı kararıyla, mevzuata göre,  yetkili organ olarak görevlendirilmiş bulunmaktadır.

Daha sonra GESAM Yönetim Kurulu Kararı ile kurulan ve Genel Kurul tarafından da onanan dört kurul daha vardır.

Bilişim ve Yayın Kurulu, Bandrol ve Kültürel Etkinlikler Kurulu, Uluslar arası İlişkiler Kurulu ile Toplu Hak Yönetimi ve Ortak Telif Kurulu.

GESAM’ın AMAÇLARI NELERDİR?

1- Üyelerin telif haklarını korumak,

2- Telif hakları ile ilgili kanun, yönetmelik hazırlıklarında yetkililere yardım etmek, sanatçıların görüşlerini, düşüncelerini ilgili kuruluşlara bildirmek,

3- Telif haklarından doğacak uyuşmazlıklarda arabulucu olmak, problemlerin çözümüne yardım etmek, mahkemelerde gerekirse birlik avukatları vasıtası ile üyelerin davalarını takip etmek, toplanan telif ücretlerinin dağıtımına yardımcı olmak,

4- Türk sanatının ve kültürünün gelişmesine katkısı olacak faaliyetleri desteklemek, sanatçılara maddî ve manevî destekler sağlamak,

5- Devlet ile sanatçı ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunmak.

SOSYAL AMAÇLARI NELERDİR?

1-Sanatçılarının eser tanıtımları için ortamlar hazırlamak, yurt içi ve dışında etkinlik yapmak isteyen üyelerine yardım etmek,

2- Sanatçılar için dinlenme tesisleri, lokaller açarak sanatçıları, sıcak samimi bir atmosferde bir araya getirmek,

3- Katalog, broşür gibi yayın organları çıkararak telif haklarını tanıtmak, sanatın ve kültürün gelişmesine katkıda bulunmak,

4- Sanat gösterileri, sergiler, sempozyumlar, konferans, seminer ve bienaller düzenlemek,

5- Çeşitli yarışmalar açarak, ödüller ile Türk sanatını ve sanatçıları desteklemek,

6-Yurt içi ve yurt dışında kamu kuruluşları işle işbirliğinde faaliyetler gerçekleştirmek.

                BİRLİK OLARAK NELER YAPIYOR?

1- Telif haklarının takibi ve hukuk danışmanımız ile gerektiğinde dava açmak,

2- Uluslararası yarışmalardan Birliğe intikal edenleri üyelerine ve sanatçılara duyurmak, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Kültür ve Turizm Müdürlükleri tarafından ücretsiz tahsis edilecek kontenjanları üyelerine kullandırmak,

3- Aylık veya süreli yayın organları çıkarmak,

4- Sanat kitapları, kartpostallar, yıllıklar, takvimler çıkarmak,

5- Sanatçıları tanıtan kitaplar, filmler hazırlamak,

6- Büyük yarışmalar tertip etmek, yıllık GESAM Ödülleri vermek,

7- Yurt içinde özel sektör ve kamu kuruluşlarınca açılan yarışmaların jürilerinin tespitinde yardımcı olmak, üyelerine jürilerde görevler vermek,

8- Sanatçıların sergi açmalarına yardımcı olmak, devletin sanat politikasının tespitinde ilgililere fikir ve görüşler bildirmek, teknik yardımlar yapmak,

9-Şu an sadece büyük şehirlerde kurulmuş bulunan fikrî ve sınaî haklar mahkemelerine bilirkişi olarak katkı sağlamak,

10-İllerde (o il ve ilçelerindeki) yasa dışı kopyalama eser üretimi, korsan baskı ve çoğaltım konularında Emniyet Müdürlüğü ile T.C. Kültür ve Turizm İl Müdürlüklerinin birlikte kurmuş olduğu İl Bandrol Denetim Komisyonları için üye tayin etmek,

11-Ankara’da bulunan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nün bir şubesi görevini üstlenmek, telif ile ilgili konuları bu çerçevede üyelerine iletmek,

12-T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün etkinlik ve yarışmalarına ait şartname ve bilgileri üyelerine duyurmak.

13-Üniversitelerde “Telif Hakları”nı seçmeli ders olarak koydurtmak.

GESAM’A NASIL ÜYE OLUNUR?

GESAM Ankara merkezine müracaat edilerek, web sayfasından, e-mail, Belgegeçer (faks) ve telefon ile GESAM Üyelik Formu ve GESAM Yetki Belgesi talep edilebilir. Talep GESAM merkezine ulaştıktan sonra istenilenler derhal adresinize postalanacaktır. Formları doldurup, yetki belgesinde istenenler yerine getirildikten sonra üye giriş aidatının Birlik hesabına havale edildiğini gösteren makbuz fotokopisi ile birlikte Birlik Genel Merkezine postalanır. GESAM Posta Çeki hesap numarası: 106105. Müracaat; Birlik Yönetim Kurulu tarafından (ayda üç defa yapılan toplantılarda) değerlendirilir. Müracaatlar karara bağlanır. Böylece üyelik işlemleriniz bitmiş olur. Yıllık aidatlarınızı aksatmadan ödemeniz üyeliğinizin devamı için şarttır. Yıllık aidatını üst üste ödemeyen üyelerimizin durumu GESAM Haysiyet Kurulu’nda görüşülür ve bu kurul kararı ile tahsilâtın kamu hizmetine zarar vermek olması dolayısı ile İCRA ile sağlanmasına gidilir. Aidat ödemeyi takiben istifa etmek de mümkündür. İstifalar Yönetim Kurulu tarafında ele alınmasından sonra üyelik düşer. Aidat ödemeden ve yazılı başvuru olmadan istifa etmek mümkün değildir.

GESAM Yönetim Kurulu; başvuruların bazılarını asil üye, bazılarını da yararlanan üye olarak kabul eder ve bu hususta karar alabilir. Asil üye ile yararlanan üye arasında pek önemli bir fark yoktur. Birlik her türlü üyesine eşit hizmet götürmekle yükümlüdür. Tek fark, yararlanan üye genel kurullarda oy hakkına sahip değildir.

GESAM Genel Kurulu iki yılda bir Ankara’da yapılır. Şubeler de Genel Kurullarını kendi illerinde iki yılda bir yapmak durumundadırlar.

Bu işlemleri; Adana ve Antalya şubelerimiz aracılığı ile de yapabilirsiniz.

Şubelerimizin olmadığı illerde var olan temsilcilerimiz (İl Bandrol Denetim Kurulu Üyesi) aracılığı ile de GESAM ile ilgili bağlantı kurabilirsiniz.

BİRLİĞİN GELİRLERİ:

Birlik gelirleri; üye giriş aidatları, yıllık üye aidatları, telif ücretlerinden kesilecek Birlik payı, yardım ve bağışlardan meydana gelir.

İLETİŞİM:

MERKEZ (Telefonlar): 0 312 229 66 27 – 0 312 231 10 82

(whatsapp) 0 533 917 37 76

(Belgegeçer/Faks): 0 312 231 23 84

(web sitesi) www.gesam.org.tr

(e-posta) gesam.mb@gmail.com

(instagram) gesammb

ADANA Şubesi:

(Başkan: Gülşen DOĞAN)

(Telefon): 0 532 503 09 35  

(Adres): Döşeme Mah. 60033 Sk. Nu:12 Kat:3 Seyhan/ADANA 

(E-Posta): info@gulsendogan.com 

ANTALYA Şubesi: 

(Başkan: Mehmet Rıza ÜNLÜ)

(Telefon): 0 532 244 37 37 

(Adres): Çilingiroğlu A.Ş. Sinan Mah. Hüsnü Karakaş Cad.

Mehmet Tanker İş Merkezi Nu:17 Muratpaşa/ANTALYA

(E-Posta): mehmetrizaunlu1709@gmail.com

GESAM

SİZLERİ GÜÇ BİRLİĞİ YAPMAYA ÇAĞIRIYOR

GELİN

FİKİR ve SANAT DÜNYASININ DÜNYAYA AÇILAN KAPISI

GESAM’a

ÜYE OLUN

Yorumlar kapatıldı.